Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL YAZILAR


 • Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına İlave İndirim Avantajı


  (25.04.2024)
  5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge veya Tasarım Merkezi faaliyetleri yürüten firmalar, mevcut harcamaları üzerinden hak......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi


  (25.04.2024)
  Bilindiği üzere, vergi yasaları açısından iktisadi işletmelerde kazanç tespit edilirken, Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Kurumlarda Örtülü Sermaye


  (25.04.2024)
  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesiyle kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan......
  ayrıntılar için tıklayınız »
 • Bağış ve Yardımların Kurum Kazancından İndirimine İlişkin Notlar


  (24.04.2024)
  Kurumlar vergisi beyan dönemi, uzatma olmaması durumunda 30 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyan döneminin......
  ayrıntılar için tıklayınız »